top of page

CAMBRIDGE CIE NEDİR?

Organizasyon

Cambridge Üniversitesi Uluslararası sınavları 5-19 yaş arası öğrenciler için dünyanın en büyük uluslararası eğitim programları ve sertifikaları sağlayıcısıdır. Sertifikalar dünyada 160 ülke tarafından alınır ve dünya çapında üniversiteler, eğitim kurumları ve işverenler tarafından tanınmaktadır. Cambridge CIE, Cambridge Değerlendirme Grubu’nun bir parçası olup Cambridge Üniversitesi’nin kar amacı gütmeyen bir birimidir.

Programlar ve Sertifikalar

Cambridge; uluslararası programları ve sertifikaları ilkokuldan orta öğretime ve üniversite öncesi yıllara kadar kesintisiz bir şekilde devam eder ve Cambridge IGCSE, Cambridge O Level, Cambridge International AS, A Level ve Cambridge Pre-U gibi eğitim alanlara dünyanın kapılarını açan uluslararası düzeyde tanınan sertifikalar sağlamaktadır.

Cambridge Nerede?

9000’den fazla okul Cambridge programlarını ve sertifikaları sunmaktadır. 160 ülke 6 bölge olarak yönetilmektedir: Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güney Asya ve Güney Afrika.

Cambridge Uluslararası AS ve A Level

Uluslararası düzeyde esas alınan, üniversite eğitimi için mükemmel bir hazırlık eğitimi sunan programlardır. Cambridge İleri düzey eğitimlerinin bir parçasıdır. 125 ülkede 60 farklı konu olarak alınabilmektedir. Cambridge Uluslararası AS ve A Level programları hem üniversiteler hem de işverenler tarafından tanınmaktadır. Bunun sonucu olarak bazı Amerikan üniversiteleri yılların kredi sisteminden vazgeçmiştir. Her yıl, binlerce Cambridge Uluslararası A-level öğrencisi İngiltere, Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Avrupa’nın dünyaca ünlü iyi üniversitelerine girmeye hak kazanmaktadır.

Yapı

Cambridge Uluslararası AS Level, Cambridge Uluslararası A Level’ ın yarısını kapsamakta olup 1 yıl içerisinde tamamlanabilir. Okullar Cambridge Uluslararası AS Level’ ı kendi başına ya da Cambridge Uluslararası A Level’ ın bir basamağı olarak sunabilirler. Öğrenciler Cambridge Uluslararası AS level’ ı kendi derslerinin yanında alarak müfredatı genişletebilir ve Cambridge Uluslararası A Level’ da sunulacak diğer dersleri anlamak ve bilgilerini geliştirmek için kullanabilirler.

Öğrenciler aşağıdaki değerlendirme opsiyonlarından birini seçebilirler:

Değerlendirme Seçenekleri

Seçenek 1 : Cambridge Uluslararası A Level kursunun genellikle ikinci yılın sonunda olan tüm sınavlarını tek seferde almak

Seçenek 2 : Kademeli değerlendirme yolunu - Cambridge Uluslararası AS Level’ ı bir sınav döneminde alıp, Cambridge Uluslararası A Level final sınavını başka bir oturumda almak.

Seçenek 3 : Sadece Cambridge Uluslararası AS Level programını almak. Cambridge Uluslararası AS Level, Cambridge Uluslararası A Level’ ın içeriğinin yarısıdır.

Uluslararası Yeterliliği

Cambridge Uluslararası AS ve A Level müfredatı özellikle uluslararası öğrenciler için oluşturulmuştur. Cambridge Uluslararası AS ve A Level içerikleri dikkatli bir şekilde, dünya çapındaki bir

çok Cambridge okulunda okutulabilecek ve kültürel farklılıklardan sakınacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca Cambridge Uluslararası AS ve A Level’ ın yapısı ve yönetimi okulların ve dünya çapındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Cambridge Uluslararası AS ve A Level, kimi zaman İngiliz Milletler Topluluğu’ nda (Singapur ve Moritus gibi ) ulusal sınavlar olarak, kimi zaman da tüm dünyada uluslararası okullarda veya iki dilli eğitim veren devlet okullarında ulusal sınavların yanında kullanılmaktadır.

Değerlendirme

Cambridge Uluslararası AS ve A Level sınav dönemleri Haziran ve Kasım olmak üzere yılda iki defa gerçekleşir. Sonuçlar sırasıyla Ağustos ve Ocak ayında açıklanır.

Cambridge Uluslararası AS ve A Level yazılı sınava ek olarak – sözlü, pratik, proje ve ev ödevi gibi çok çeşitli süreç değerlendirme teknikleri ile konularına göre en etkin ve uygun bilgi ölçme tekniklerini kullanmaktadır.

Başarı Raporlaması

Cambridge Uluslararası öğrencilerinin AS ve A Level’ da aldıkları her ders ayrı ayrı başarı notu alır. Cambridge Uluslararası A level diploma notu en yüksek başarı seviyesi olan A*’ dan en düşük seviye olan E’ye kadar raporlanmaktadır. A’dan E’ye kadar olan Cambridge Uluslararası AS Level’ da notlandırılmasında ise A* notu bulunmamaktadır.

Cambridge Uluslararsı AS ve A Level’ın Türk Ulusal Müfredatı ile ilişkisi

Cambridge Uluslararası AS ve A Level kursları oldukça esnektir ve ulusal müfredatı tamamlayıcı olabilirler. Okullar, mümkün olan mevcut konuların hemen hemen tüm kombinasyonlarını sunabilir. Öğrenciler, çeşitli alanlarda ders alarak ya da belli bir alanda uzmanlaşarak kendileri için uygun konuyu seçebilirler. Öğretmenler dersleri ulusal müfredata uygun olarak eğitilmiş ve uygun nitelikli öğrencilere dağıtabilirler. 

Cambridge Uluslararası AS ve A Level‘ ın birçok uluslararası tanınırlığı bulunmaktadır. Bu tanınırlık aşağıdaki şekillerde sıralanabilir:

  • Cambridge Uluslararası AS ve A Level sertifikaları üniversiteler tarafında İngiliz AS ve A Level sertifikalarına eşdeğer sayılmaktadır.

  • AS ve A Level’ daki yüksek notlar Amerika ve Kanada’ daki üniversitelerin ilerlemiş statü (advanced standing) ya da kredi şeklinde tam bir yılı olarak sayılabilir.

  • A Level Avrupa Birliği üniversitelerinde Fransız Bakaloryası ve Alman Abituruna denk giriş şartı olarak kabul edilmektedir.

  • AS ve A level yüksek akademik standartları olan sıkı bir programdır ve dünyada eğitim dili İngilizce olan üniversiteler için kaliteli adaylar sunar.

 

Yüksek talebin olmadığı üniversite programları A*-E arasındaki notlara sahip öğrencileri kabul edebilirler fakat tipik köklü İngiliz Üniversitelerindeki akademik kurslar için giriş şartı olarak 3 dersten minimum C notu istenmektedir. Asgari kabul şartları en az 2 dersten geçer not almaktır. Çok popüler kurslar genellikle yüksek puanlar isterler. Örneğin, İngiltere’ deki tıp okulları genellikler AAB notu ister ve çok tercih edilen Cambridge ve Oxford en az AAB notunu kabul etmektedir.

CAMBRIDGE CIE NEDİR?

CAMBRIDGE PROGRAMI

A LEVEL NEDİR?

IGCSE Nedir?

bottom of page