top of page

IGCSE NEDİR?

Cambridge IGCSE, 14-16 yaş aralığındaki lise öğrencilerine yönelik en popüler uluslararası kalifikasyondur ve Cambridge A-Levels eğitimi için mümkün olan en iyi hazırlığı sunar. Bu kalifikasyon gelişim ve başarıya açılan uluslararası bir kapıdır ve dünyanın en iyi üniversiteleri ve en çok tercih edilen iş verenleri tarafından kabul görmektedir.

Cambridge IGCSE öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorgulama ve problem çözme gibi alanlardaki becerilerini geliştirerek öğrenme performanslarını arttırmalarına imkan sağlar. Hızla değişen günümüz dünyasında kendine güvenen, yenilikçi, sorumluluk sahibi, donanımlı ve başarıya odaklı öğrenciler yetiştirir.

IGCSE müfredatı öğrencilerin aşağıdaki alanlardaki bilgi, anlayış ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur:

 

 • İlgili konular

 • Bilgi ve becerileri hem ilk defa karşılaşılan hem de aşina olunan durumlara uygulama

 • Entelektüel sorgulama

 • Esneklik ve değişime ayak uydurma

 • Hem iş hayatında hem de günlük hayatta İngilizce dilinde iletişim kurma

 • Sonuçları etkileme

 • Kültürel farkındalık

IGSCE

IGCSE’ler genellikle tam zamanlı olarak iki yıl süreyle sunulurlar ve her akademik yılın sonunda sınav dönemleri vardır.

Ana Dersler

 

 • Birinci dil/Anadil olarak İngilizce YA DA ikinci dil olarak İngilizce : Cambridge IGCSE İngilizce müfredatları anadili/birinci dili İngilizce olan ya da anadili/birinci dili İngilizce olmadığı halde iyi İngilizce dil becerilerine sahip olan öğrenciler için hazırlanmışlardır. Müfredatlar, hem eğitim hem de iş hayatında yazılı ve sözlü dilde anlaşılır, doğru ve etkili bir biçimde iletişim kurma becerisini geliştirecek şekilde tasarlanmışlardır.

 • Matematik : Cambridge IGCSE Matematik müfredatları, önemli bir beceri ve daha ileri çalışmalar için bir temel olarak matematik bilgisinin geliştirilmesini ve arttırılmasını teşvik ederler.

 • Fen Bilimleri : Öğrenciler bu derste bilimin nasıl yapıldığını öğrenirler. Bunun yanında bilimsel araştırmaların sonuçlarının insanlar, toplumlar ve çevre üzerinde iyi ve kötü etkilerinin olduğu konusunda da fikir sahibi olurlar.

Seçmeli Dersler

 • Tarih

 • Coğrafya

 • İşletme

 • Global Perspektifler

 • Fransızca

 • İspanyolca

 • Almanca

 • Türkçe

 • Sosyoloji

 • Müzik

 • İngiliz Edebiyatı

 • Resim / Sanat

 • Drama

 • Spor

 • Girişimcilik

 • Seyahat ve Turizm

CAMBRIDGE CIE NEDİR?

CAMBRIDGE PROGRAMI

CAMBRIDGE CIE NEDİR?

A Level Nedir?

bottom of page