top of page

DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

Namık Altaş koleji  olarak misyonumuz öğrencilerimize, kapasitelerini sonuna kadar geliştirmeye, düşünce ve eylem özgürlüğünü geliştiren zihinsel ve ahlaki alışkanlıklar sergilemeye, Türkiye’nin ya da vatandaşı oldukları ülkelerin önde gelen yurttaşları olmaya hazırlayacak ve teşvik edecek düşünsel ve davranışsal temelleri kazandırmaktır.

FELSEFEMİZ

Namık Altaş Koleji’nin varoluş amacı, çocukların ahlaki, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemektir. Bireyler şefkat, destek ve saygı gördükleri bir toplumda başarılı olurlar. Eğitim-öğretim programımız, öğrenci merkezli ve bağımsız öğrenmeyi vurgular. Programımız, öğrencilerin, bilgilerinden ve akademik becerilerinden yararlandıkları sorgulama yoluyla, zihinsel disiplin kazanmalarını sağlar. Öğrencilere, davranışlarının sorumluluklarını üstlenmeyi ve kendi öğrenimlerine ilişkin planlar yapmayı öğretir. Merakı, araştırmayı, keşfi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynaklar sağlarız. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okulun yaşamına ve misyonun gerçekleştirilmesine katılarak kendini yaşam boyu öğrenmeye ve hizmete adamış bir topluluk haline gelmeye teşvik edilirler.

 

NAMIK ALTAŞ KOLEJİ -  İlkelerimiz

 

Öğrenme Topluluğunu Geliştirme

 

 

  • Öğretme yerine öğrenme merkezli olmaya

  • İnsan gelişiminin her aşamasının farklı olduğuna ve her bireyin benzersiz olduğuna

  • Her çocuğun, kendisini ileriye götürecek zorluk seviyesine göre, öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz.

 

 

Bireyi Geliştirme

 

  • Kişiliğin her şeyden önemli olduğuna

  • Her bireyin sahip olduğu en iyi nitelikleri ortaya çıkarabilmesi için kendimizi adamaya inanıyoruz.

 

Yerel ve Küresel Toplumda Yaşam

 

  • Toplumun bütün üyelerine ve toplumdaki çeşitliliğe saygı duyarız

  • Bireyin ve toplumun birbirine bağlı ve sorumlu olduğunun farkındayız

  • Yerel, ulusal ve uluslararası topluma hizmet ederek insanlık yararına çalışırız

  • Okul topluluğunun bütün üyeleri arasında küresel bilinci artırmaya büyük önem veririz

  • Çift dilliliğin birey ve toplum için önemini bilir, takdir ve kabul ederiz.

HAKKIMIZDA

DEĞERLERİMİZ

BİZ KİMİZ

bottom of page