top of page

E Twinning Projeleri

TARİHTEN OZANLARIMIZ

“Tarihten Ozanlarımız” projesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yürütülen bir eTwinning projesidir. Türkiye'den 65 öğrenci ve 10 okul ortağının katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Proje, okulumuzdan Müzik öğretmeni Cem Tursun koordinatörlüğünde 10. sınıflardan toplam 6 öğrencimiz ile başladı.

Projenin amacı öğrencilerin tarih boyunca önemli ozanları, yaşadıkları coğrafya ve tarihleri, bıraktıkları eserleri inceleyip WEB 2.0 araçlarını öğrenerek, dijitalleşme sağlamak, ozanlarımızın bize kattığı öğretileri anlamak, interneti doğru ve güvenli kullanmak, iş birliği ile çalışmayı ve öğrenmeyi hedeflemektedir.

Proje çalışmalarına Nisan ayı sonuna kadar devam edecektir.

TASAVVUF MÜZİĞİ FARKINDALIĞI OLUŞTURMA

Okulumuzun da ortağı olduğu Türkiye’den 10 okuldan 8 öğretmen ve 67 öğrencinin yer aldığı eTwinning projesi çalışmalarına nisan ayı sonuna kadar devam edecektir.

Okulumuz müzik öğretmeni Cem TURSUN tarafından yürütülen eTwinning projemizdeki amacımız öğrencilerimizin müzik bilincini arttırmak, tasavvuf müziği önceliğinde çalışmalar yapmaktır.

Bu proje sayesinde öğrencilerimizin;

*Popüler kültür müzikleri harici farklı müzik dalları olabileceğinin farkına varmalarını,

*Tasavvuf müziği hakkında bilgi sahibi olmalarını,

* İslamiyet'teki tasavvuf inancını ve bunun müziğe yansımasını öğrenmelerini,

*Tasavvuf müziğindeki temel enstrümanlar hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefliyoruz.

bottom of page