top of page

ANAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE

Rehberlik Servisi

 

Anaokulu, çocuklara ilk defa okul kavramıyla tanıştıkları, kurallı bir öğrenme ortamını deneyimledikleri, ailelerinden ayrılıp yaşıtlarıyla ve başka yetişkinlerle paylaşımda bulundukları, kişisel becerilerini geliştirdikleri, sınırlarını ve yeteneklerini keşfedip sergileyebildikleri sosyal bir ortam sağlar. Anaokulunda öğrenciler, öğretmenlerinin yakın ilgi ve yönlendirmesiyle kademeli olarak kendine yeten, sorumluluk sahibi ve özgün bireylere dönüşme yolunda önemli adımlar atarlar. Bu dönem; çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak değişim ve gelişimlerini en hızlı gözlemleyebileceğimiz dönemlerden biridir. Tüm bu alanlardaki gelişimsel özelliklerin yaşanma şekli de hızı da elbette her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre şekillenmektedir.

 

Gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan Rehberlik Bölümümüz, söz konusu dönemin yaş özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür. Bu dönemde gelişimi destekleme amaçlı yapılan herhangi bir müdahale çocuklarda ileriki dönemlere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar yaratmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir. Öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için velilerimizi de bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür.

 

Öğrencilerimize:

 

  • Bireysel özelliklerinin farkına varmaları ve yeterliliklerini geliştirmeleri

  • Özgüven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri

  • Duygularını tanımaları, ortama uygun şekilde ifade etmeleri ve duygularını düzenleme becerisi edinmeleri

  • Kendi sınırlarını korumaları ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve kurallara uygun davranışlar sergilemeleri

  • Sorun çözme ve etkin iletişim becerileri edinmeleri

  • Olumlu sosyal beceriler geliştirmeleri, başkalarıyla saygılı ve nitelikli ilişkiler kurmaları

  • Bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme sürecinde aktif rol almaları

  • Otonomi kazanmaları ve sorumluluk almaları

  • İlkokula hazırlık becerilerini geliştirmeleri için destek oluruz.

file_edited.jpg

Nur Altaş

Psikolog

Şeyma Zavalsız

AKADEMİK

CAMBRIDGE PROGRAMI

EĞİTİM KADROSU

AKREDİTASYONLAR

REHBERLİK SERVİSİ

 İLKOKUL REHBERLİK SERVİSİ

ORTAOKUL REHBERLİK SERVİSİ

LİSE REHBERLİK SERVİSİ

bottom of page