top of page

KAYIT YÖNTEMİ

Anaokuluna 3 yaş, 4-5 yaş ve 5-6 yaş  sınıflarına her yıl tespit edilen kontenjan oranında öğrenci alınmaktadır.

 

Başvuru tarihi sırası takip edilerek öğrenci görüşmeleri yapılır.Kayıt döneminde başvuru sırası takip edilerek yapılan görüşmeler  sonrasında  kayıt daveti yapılır.

 

Davet edilen aday velilerin 5 iş günü içinde kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt yaptırma haklarını kaybederler.

İlkokula, Namık Altaş Koleji Anaokulu 5-6 yaş  sınıfını bitiren öğrencilerin yanı sıra kontenjan olması durumunda bekleme listesindeki  öğrenciler    mülakat  ile alınmaktadır.

Kontenjan açılması durumunda 2-3-4. sınıflarda  yazılı değerlendirme ( hazır bulunuşluk) ile öğrenci alınır. 

Yazılı değerlendirmede başarılı olan ve kayıt için davet edilen aday öğrencilerin 5 iş günü içinde kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt yaptırma haklarını kaybederler.

Ortaokulu 5. Sınıfına, Namık Altaş koleji İlkokulu 4. Sınıfını bitiren öğrencilerin yanı sıra kontenjan nispetinde hazır bulunuşluk sınavı ile öğrenci alınır.

 

Kontenjan açılması durumunda ara sınıflar için de hazır bulunuşluk sınavı ile öğrenci alımı yapılır.

Sınavda başarılı olan ve kayıt için davet edilen aday öğrencilerin 5 iş günü içinde kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt yaptırma haklarını kaybederler.

LİSE

Liseye Namık Altaş Koleji Ortaokul’unu başarıyla tamamlayan öğrenciler kayıt yaptırırlar. Diğer ortaokullardan mezun olan öğrenciler ile 9-12. sınıflarda okuyan öğrenciler de, okul yönetimince hazırlanacak hazır bulunuşluk sınavında başarılı oldukları takdirde, kontenjan dahilinde kabul edilirler.  Sınavı kazanarak kayıt daveti alan ancak 5 iş günü içinde kayıt olmayan öğrencinin kayıt hakkı düşer. 

ANAOKULU

İLKOKUL

ORTAOKUL

KAYIT KABUL

KAYIT YÖNTEMİ

KAYIT BAŞVURU

bottom of page